Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hot Potatotes - horúce zemiačiky na SJL

click to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own textclick to generate your own text

Čo sú to "horúce zemiačiky"?

Je to program, pomocou ktorého môže učiteľ vytvoriť cvičenie, 

ktoré sa otvára a rieši priamo na internete.

VEĽA ZÁBAVY yes

 

*** LITERATÚRA ***

 

 

 

 

*** GRAMATIKA a PRAVOPIS ***

 

    ELÁN

      Trochu pravopisu...

   20x MA - SJ 5

   Hokejové číslovky

   Osobné zámená   

   Pravopis v ľudových piesňach

   Pravopis v prísloviach a porekadlách

   Pravopisník 1. diel 

   Pravopisník 2. diel

   Pravopisník 3. diel

   Pravopisník 4. diel

   Pravopisník 5. diel   

   Prídavné mená - priraďovačka na delenie prídavných mien

   Privlastňujeme celému druhu

   Privlastňujeme jednému

   Slovné druhy v hádankách

   Príslovky na stupienkoch

   Vuvuzely 

   Zdrobneninkovo

   Nárečové slová

   Hodinkovanie so slovesami

   Zahrajme sa na odborníkov

   Pravopis podstatných mien ženského rodu

   Nočný pravopis - SJ 5

   Pexeso - Kráľ vzorov - SJ  5  

   Zahrajme sa na Rimanov

   Jesenné gramatické kategórie

   Pexeso - Skladanice - SJ 5

   O mobiloch - cudzie slová   

   Pravopis pre siedmaka

   Skratky vo vetách

   Stromy a my - SJ 7

   Telocvik hlavy s prísudkami

   Vyber si prísudok

   Pravopis - veľké alebo malé písmeno? - SJ 5

   Kto kde býva - obyvateľské mená

   Pexeso - skladáme slová - SJ 7

   Pexeso - poznáš značky na autách? - SJ 7

   Pravopis -yňa alebo -ina?

   Skratky alebo značky

   Dvojičky alebo nie?

   Futbalový pravopis

   Pexeso - akademické tituly

   Pexeso - vlastnosti z cudziny

   Pexeso na futbale

   Pexeso - chuťovky na cudzí spôsob

   Pexeso - medicína

   Pravopisná doplňovačka - cudzie slová

   Cudzie prípony -as-es-os-us-um -SJ8

   Druhy prídavných mien - pravda alebo nie

   Nájdi chyby medzi pomnožnými pods. menami - SJ 7 

   Slovo pani v skloňovaní - SJ 8  

    Pesničkový pravopis  

   Triedime pomnožné podstatné mená - SJ 7  

   30 cudzincov - pravopis cudzích slov - SJ 8  

    Medzi nami zvieratami  

   Snehopis  

  Zimná skloňovačka  

   Radi alebo rady?  

   Ideme do Hollywoodu - Oscary s číslovkami  

   Akuzatív alebo inštrumentál - SJ 6  

   Akuzatív alebo lokál - SJ 6  

    Sme dva druhy - SJ 6   

    Sme dva vzory - SJ 7  

     Doplňovačka s prídavnými menami a číslovkami - SJ 8  

    Doplníš do prídavných mien a alebo á - SJ 7  

   Triedime číslovky - SJ 7  

   Neurčité číslovky - SJ 7  

   Kategórie a vzory pomnožných podstatných mien - SJ 7  

   Vypisovanie pomnožných podstatných mien - SJ 7  

   Pravopis prídavných mien - 4 v 1 - SJ 7  

    Prídavné mená pred diktátom - SJ 7  

   Tvary prídavných mien tvorivo - SJ 7  

  Pravopis podstatných mien - SJ 8

   ZOO vo vzoroch - zvieracie podstatné mená - SJ 8 

   Ako sa hovorilo kedysi - SJ 7  

  Slovesá v titulkoch 

    Slovné druhy v kine - SJ 6 

   Mozart a banány - SJ 6 

  Vlož podmet do vety - SJ 6  

  Prometeus a prísudky - SJ 6  

  Sme spolu - SJ 6   

  Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy - SJ 7  

  Sme odborníci na vety a súvetia - SJ 8  

  Čiarky - SJ 9  

   Zvieracie podstatné mená

    Zbierame spisovné slová

  Noviny a internet

 

 

 

*** SLOH ***

   Nie je opis ako opis - SJ 7, SJ 8  

   Príhovor    -  SJ 7

   V rôznych štýloch - SJ 9  

  Ako rozumieme titulkom - SJ 8, SJ 9     

  Dokončujme frazeologizmy - SJ 8, SJ 9  

  Aký si pozorovateľ?  - SJ 5, SJ 6  

  Vieme byť asertívni   SJ 7, SJ 8   

  Mimika  

  Gestika  

TOPlist